Labe aréna

 

Národní olympijské centrum vodních sportů

Národní olympijské centrum vodních sportů

Neuvěřitelný rok 2017

Sportování se školami

V České republice vzniklo v roce 2014 z iniciativy ČOV šest národních olympijských center. Jedno z nich je i v Ústeckém kraji.

... více infomací

Rok 2017 byl ve znamení série závodů, jakou Labe aréna ještě nikdy nezažila - konaly se zde vedle domácích šampionátů hned tři vrcholné mezinárodní akce, jedna veslařská a dvě kanoistické.

... více infomací

Pod záštitou Labe arény vznikají programy zaměřené na rozvoj zdraví prospěšných aktivit dětí a mládeže, jako jsou sportovní družiny, sportovní víceboje a také sportovně-vzdělávací aktivity.

... více infomací

Labská akademie veslování

Ve spolupráci německými kolegy vznikla v druhé půlce roku 2016 veslařská akademie, jejímž cílem je vytvořit novou veslařskou metodiku pro děti a mládež od 5 do 18-ti let.

... více infomací

Město Štětí

Generální partneři:

Projekt je realizován díky programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou

a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle "Evropská územní spolupráce"