UPOL

Pokud se v prvních etapách sportovní přípravy zaměříme na všestranný rozvoj sportovce a budeme ho orientovat nikoliv dominantně na cíl ale na cestu, na průběh dané činnosti, uděláme pro něj a pro jeho budoucnost sportovní i osobní daleko více, než když budeme v ruce neustále držet stopky.