Tréninkové centrum mládeže pro Ústecký kraj

Klíčovým komplementárním projektem Labe arény Ústeckého kraje a jedním z klíčových článků podílejícím se na výchově mládeže ve veslování je Regionální tréninkové centrum mládeže pro Ústecký kraj (dále jen TCM). TCM sdruží mládež, která má předpoklady pro dlouhodobý sportovní vývoj směrem k juniorské a dospělé reprezentaci, včetně reprezentace v halovém veslování.

TCM pro dosažení svých výsledků integruje projekty Talent ID a Česko vesluje. Příprava v TCM tvoří jednak regionální nástavbu nad klubovou přípravou v tréninku talentovaného sportovce a dále zajišťuje rozvojový development program ČVS, zejména na středních školách a gymnáziích na území kraje.

TCM vytvoří podmínky pro systematickou dlouhodobou přípravu na juniorskou a později dospělou reprezentaci ČR u talentovaných závodníků. TCM bude spolupracovat se školami, s klubovými trenéry, s SCM a ústředním trenérem mládeže ČVS a bude sloužit jako základna pro dorostenecký, juniorský a následně i seniorský reprezentační výběr.

a) Cílová skupina TCM

• talentované děti z veslařských klubů Ústeckého kraje (kritéria výběru v souladu s programem ČVS Talent ID a SCM);

• talentovaní účastníci školní ligy Česko vesluje i z neveslařských měst;

• děti ze Střední školy ve Štětí, kde bude následně zřízena sportovní třída.

b) Věková kategorie:

• od 14 let (s ohledem na návaznost na výběr střední školy)

• do 18 let

 Ve výjimečných případech mohou být do tohoto systému zařazeni sportovci již od 13-ti let a až do 20 let.

tréninkové_centrum_i.jpg tréninkové_centrum_iii.jpg tréninkové_centrum_ii.jpg
Labe Arena Ústeckého kraje > O nás > Tréninkové centrum mládeže pro Ústecký kraj