Školní liga

Školní liga
Školní liga
Školní liga

 

Zoom gallery Zoom gallery aj2a3819.jpg 
 

Soutěžní kola Školní ligy Česko vesluje:


V průběhu školního roku budou vypsány 4 soutěžní kola, z nichž dvě spadají do Zimního poháru a dvě do Jarního poháru.


Zimní pohár 1.9. - 31.1.:

1. kolo: 4 x 100 m
2. kolo: 4 x 1 min

VÝSLEDKY ZIMNÍHO POHÁRU 2021/2022 PODLE KATEGORIÍ ZDE


Jarní pohár 1.2. - 15.5.:

3. kolo: ZŠ 4 x 250m, SŠ 4 x 350m
4.kolo: 2 x 4 x 150 m

Universální trať 1.9.-15.5.

4 x 1 minuta


Všechna kola jsou vypsána v kategoriích: chlapci, dívky a mix.

Pozn.: Tratě i termíny jednotlivých kol se každý rok mohou měnit; Termíny se mohou měnit i v průběhu školního roku (např. v reakci na covid atp.).

Bodování / vyhodnocení

Dosažené výsledky jednotlivých štafet se po zadání do informačního systému přepočítávají na body. Body za jednotlivá kola Školní ligy se sečtou a vyhodnotí se podle:

a) absolutního počtu dosažených bodů za všechna 4 kola Školní ligy
b) relativního počtu dosažených bodů za všechna 4 kola Školní ligy (dosažené body v relaci na % zapojených dětí ze třídy)

Vyhodnocují výsledky dosažené:

  • během Školní ligy – všechna 4 kola dohromady
  • během Zimního poháru
  • během Jarního poháru

Vyhodnocení probíhá zvlášť pro věkové kategorie ZŠ a SŠ

Finálová Regata

Po skončení 4. kola Školní ligy se vyhlašuje Finálová regata, která se koná v areálu Národního olympijského centra vodních sportů v račické Labe aréně. Zde se jedou veslařské štafety 4x1 minuta v kategoriích dívky nebo chlapci a 8x1 minuta v kategorii mix.

Finálová regata je určena všem školám, které se účastní Školní ligy (účast je však dobrovolná). Výsledky Finálové regaty se vyhlašují samostatně a neovlivňují výsledky Školní ligy.

Individuální šampionát pro jednotlivce na 200 m – příležitost pro talentované sportovce

Individuální šampionát je určen pro zájemce z řad jednotlivců, kteří si budou chtít vyzkoušet veslování na delší trati než ve Školní lize. 

V individuálním šampionátu budou hodnoceni jednotlivci dle ročníku narození. Rozhoduje dosažený čas (který je možné zlepšovat po celou dobu trvání Školní ligy Česko vesluje v daném školním roce).

Veslařské trenažéry

Školní liga Česko vesluje se jede na veslařských trenažérech Concetp2 (jiné trenažéry nelze použít z důvodu zajištění porovnatelných výsledků). Doporučujeme školám, aby pořídily do svých tělocvičen dva trenažéry, aby mohly jet vždy dvě paralelní štafety proti sobě a děti tak byly motivovány soutěžní atmosférou.

Trenažéry je možné koupit na webu distributora – www.concept2.cz nebo i na Alze - https://www.alza.cz/sport/concept2-model-d-s-pm5-cerny-d5624632.htm. Trenažéry je možné v omezeném množství i dlouhodobě pronájmout. Více informací získáte na .

Účast škol, které nemají k dispozici vlastní veslařské trenažéry

Pro školy, které nemají k dispozici ve svých tělocvičnách na stálo veslařské trenažéry, je připravena možnost účasti odjetím pouze jednoho kola – kdykoliv v průběhu školního roku.

Trať uvedená v 1. kole Školní ligy bude pro tyto účely zároveň tzv. „univerzální tratí”, podle které se vyhodnotí právě školy bez vlastních trenažerů, které pojedou jen tuto jednu trať za školní rok.

 

přijďte_si_vyzkoušet_školní_ligu.jpg