Imunitní centrum

imcuk_logo_verze4.gif

Projekt je postavený na sdílení best practices za pomoci respektuplných osobností, správných vzorů. Cílem je pozitivně ovlivnit osobní odpovědnost jedinců ve vztahu ke zdraví a prevenci nemocí. Proto dojde k zapojení:

  • osobností z řad odborné veřejnosti (z vybraných medicínských zdravotních oborů; ze sportovní medicíny a případně i z komplementární medicíny),
  • populárních osobností (sportovců, manažerů, známých osobností, atp.),

tak, aby diskusí nad konkrétními tématy došlo k předání potřebné inspirace a informací posluchačům.

Klíčovou služkou interakce s posluchači budou on-line komunikační prostředky (podcasty, video rozhovory, články, besedy atp.) spolu s konferencemi pro veřejnost. Spektrum aktivit v roce 2021 bude ještě ovlivněno pandemickou krizí a budou proto ve zvýšené míře převažovat on-line aktivity. Postupně však dojde k pravidelnému konání fyzických konferencí pro veřejnost.

Cílovou skupinou jsou občané ve věku od druhého stupně základních škol až po důchodce. Jednotlivé programy budou podle věkové skupiny posluchačů přizpůsobovány a budou i voleny vhodné komunikační kanály.

 prvek_cary_2.jpg

Důležitým kontextem Imunitního centra je osobní odpovědnost - proto budou mezi známé osobnosti cíleně zapojováni ředitelé a manažeři firem, kteří v oblasti osobní odpovědnosti mají bohaté zkušenosti a jsou pro ostatní přirozeným příkladem. Posluchači, čtenáři, diváci u nác naleznou místo učebnic spektrum příběhů osobností, kteří u daného tématu mohou být správným a inspirujícím vzorem.

Imunitní centrum očima osobností zde.

malý.jpg kava.jpg tom_philipp_1.jpg severa.jpg  dvořáková.png

 

 

 

 
Labe Arena Ústeckého kraje > Imunitní centrum