Školní liga Česko vesluje nabírá novou dynamiku

14.7.2020

Školní liga Česko vesluje nabírá novou dynamiku

Račice, 2. července 2020

Koronavirus zasáhl i do 4. ročníku Školní ligy projektu Česko vesluje, která se zaměřuje na rozvoj pohybových aktivit dětí prostřednictvím veslování na trenažérech. Na to, jakým dalším směrem se tato významná sportovní aktivita bude dále ubírat, jsme se zeptali Michala Kurfirsta, ředitele Labe arény Ústeckého kraje, která tento projekt vymyslela a rovněž jej realizuje.

Na konci června se konal za účasti zástupců škol workshop k projektu Česko vesluje. Co bylo jeho cílem?

Jednak jsme se chtěli domluvit se zástupci škol a veslařským svazem, jakým způsobem ukončit 4. ročník Školní ligy Česko vesluje, který přerušil koronavirus.

Druhým, a z mého pohledu daleko důležitějším bodem, byla diskuze nad podněty, jak dále rozvíjet tento projekt. Na podkladě zkušeností z předchozích čtyř ročníků jsme v Labe aréně připravili nové směry, jakými by se mohl projekt Česko vesluje dále rozvíjet. Ty však rovněž zbrzdil koronavirus. Proto jsme workshop využili pro restart. Seznámili jsme s nimi zejména tělocvikáře a projednali, co realizovat, kdy, jak, abychom dále přispěli k rozvoji nejenom pohybových aktivit dětí, ale také, aby to bavilo učitele. To se povedlo.

Projekt Česko vesluje tedy čeká výraznější proměna?

Česko vesluje je za čtyři roky pýchou Labe arény Ústeckého kraje a nebojím se říct i důležitým vývozním artiklem Ústeckého kraje. Podařilo se vymyslet atraktivní formát sportování na veslařských trenažérech – pro celé třídy, na velmi krátkých tratích a hlavně ve štafetách. Atmosféra bývá skvělá, často až nepopsatelná. Dostali jsme se už do takové velikosti a do tolika měst, že jsme na rozcestí a musíme se rozhodnout, kudy se dále vydat. Jednotlivé školy navíc samy organizují regionální kola Česko vesluje – jako v poslední době například Teplicko vesluje, Klášterec vesluje, Výběžek vesluje nebo Roudnicko vesluje. Takový spontánní rozvoj chceme podpořit.

Česko vesluje bude potřebovat stálý tým, který se projektu bude věnovat celoročně, obdobně jako je to u projektu Atletika pro děti. Navíc chceme Česko vesluje propojit s Labskou akademií veslování, kde jsme připravili v České republice ojedinělou komplexní metodiku, která se věnuje veslování na trenažéru, všeobecnému sportovnímu rozvoji, fyzioterapii a také osobnímu rozvoji s důrazem na odpovědnost, sebereflexi a rozvoj silných stránek jedince.

Chcete tedy děti rozvíjet i jiným směrem, než je jenom sport?

Myslíme si, že se tato metodika přesně hodí do doby pokoronavirové, protože jak u sportovce, tak u každého člověka v důležitých okamžicích často rozhoduje, v uvozovkách, hlava. Je to o osobní odpovědnosti, schopnosti převzít aktivitu, schopnosti se kousnout, dotáhnout vše do konce, nepolevit atp. To jsou všechno aspekty, které můžeme s projektem Česko vesluje mezi děti přinášet.

Jaké máte další plány?

Další související aktivitou je záměr vytvořit v Labe aréně Tréninkové centrum mládeže pro veslování a rychlostní kanoistiku. Talentovaným dětem z celého Ústeckého kraje chceme dát potřebnou systémovou podporu a zajistit jim obdobné podmínky, jako mají střediska v Praze, Pardubicích neb Brně. A podpořit i talentované jedince z projektu Česko vesluje, kteří se budou chtít věnovat veslování na trenažéru. Mimochodem veslování na trenažéru je od roku 2018 nový plnohodnotný sport, který má vlastní mistrovství Evropy i světa. Prvním mistrem světa se stal Čech Jakub Podrazil, který letos v lednu získal i titul Mistra Evropy na šampionátu v Praze. Příští šampion v halovém veslování může být díky Česku vesluje a vznikajícímu Tréninkovému centru mládeže z Ústeckého kraje.

Právě talentovaným dětem, které se chtějí věnovat trenažérovému veslování chceme dát podporu. Chceme je pozvat jednou za tři - čtyři týdny na soustředění do Labe arény, chceme jim dát tréninkový plán, tréninkový deník. Chceme jim umožnit virtuální komunikaci v průběhu domácího tréninku. Chceme se o ně vlastně postarat tak, aby měli šanci připravit se i na důležitý trenažérový závod,

Mluvíte o trenažérovém veslování. Proč je to podle vás takový fenomén?

Potenciál šíření veslování na trenažéru v porovnání s veslováním na vodě je radikálně větší. Velmi kvalitní trenažér si můžete koupit za 27 tisíc korun, mít jej v obýváku, potom jej složit, dát do skříně. Naproti tomu veslařskou loď si koupíte za 150 tisíc, k tomu potřebujete loděnici, vlek za auto – a hlavně vhodnou řeku či jezero. Zatímco veslovat na vodě se dá jen někde, veslovat na trenažéru se dá téměř všude.

Velký potenciál má navíc propojení více trenažérů přes internet a možnost pořádání závodů na dálku atp. Sami již máme vytvořenou první aplikaci pro mobily s tréninkovým deníkem. V propojování s IT světem budeme dále pokračovat.

Navíc naučit se veslování na trenažéru je záležitost relativně rychlá, nepotřebujete mít za sebou léta jezdění na lodi, abyste dokázali loď na vodě vybalancovat. Tímto způsobem se dá veslovat třeba v hodinách tělocviku, z čehož těží Česko vesluje.

Workshop tedy splnil vaši představu?

Z workshopu jsem nadšený – dal nám po koronavirové přestávce novou energii. V pátém ročníku ponecháme čtyři závodní kola a štafety ve čtyřkách. A přidáme bonusové výzvy – jízda na slepo, jízda bez fixovaných nohou, jízda s jednou rukou apod. Takový dovednostní čtyřboj. Těšíme se, že to bude další prvek, který Školní ligu oživí.

V rámci Česko vesluje budeme do škol distribuovat metodiku, instruktážní videa a využijeme i další virtuální nástroje. Je to další náš příspěvek, aby trenažérové veslování mělo na školách určitou kvalitu, aby nešlo jen o výsledek a aby to děti bavilo.

Kde všude se tedy na trenažéru vesluje?

Česko vesluje je v mnoha městech po celé republice – např. v Ostravě, v Břeclavi nebo ve Valašských Kloboukách. Nás ale nejvíce těší, že se Česko vesluje hojně rozšířilo po našem kraji, za což patří dík nejen vedení Ústeckého kraje, který aktivitu v rámci Rodinného stříbra podporuje, ale i odboru školství, se kterým na projektu spolupracujeme. Pracujeme na tom, aby lídrem halového veslování byl a zůstal Ústecký kraj.

 

Labe Arena Ústeckého kraje > Aktuality > Školní liga Česko vesluje nabírá novou dynamiku
Loading...

Aktuality

Stránkování

<1 2 3 4 5 6 7
 
 
Loading...

Aktuality

Stránkování

<1 2 3 4 5 6 7