Dušan Macháček, předseda Organizačního výboru vysvětluje základní covidová opatření pro MS U23 ve veslování - Račice 7. - 11. 7. 2021

5.7.2021

Veškeré dění mimo areál se řídí pravidly, která jsou aktuálně platná nařízením vlády. Naopak všechno, co se děje uvnitř areálu jde v souladu s Covid plánem, který byl schválen Národní sportovní agenturou, Ministerstvem zdravotnictví, Světovou veslařskou federací a organizačním výborem. „Covid response plan“ neboli „Plán covidových opatření“  se od nařízení vlády v mnohém liší. Všichni, kdo budou vpuštěni dovnitř areálu se musí tímto plánem řídit bez výjimky -  to znamená závodníci, trenéři, doprovod, organizační výbor, všichni dodavatelé atd.

  • První opatřením, které platí univerzálně pro všechny je předložení PCR negativního testu, ne staršího než 72 hodin. Poté mohou příchozí dostat akreditaci.
  • Speciální plán testování je pro veslařské federace. Kromě toho, že se musí prokázat negativním PCR testem při akreditaci, tak do 72 hodin od prvního vstupu do areálu musí absolvovat další PCR testování. Potom týmy, které odlétají a potřebují testy pro své aerolinky, půjdou v areálu buď v pátek nebo sobotu na další testování, tzv. Flyingback testing. Týmy odlétají zpravidla v neděli nebo až v pondělí.
  • Nad rámec pravidel pro výpravy, máme samozřejmě povinný negativní PCR test pro organizační výbor a dobrovolníky. Kromě toho bude uprostřed regaty, to je 7.7., nutné absolvovat antigenní test, který bude probíhat v laboratoři, přímo v areálu.
  • Co se týká ochranných prostředků, tak v celém areálu bude povinné nošení roušek nebo respirátoru. My silně doporučujeme nosit respirátory, ale po dohodě se všemi zúčastněnými připouštíme i nošení pouze chirurgických nebo nano-roušek, šátky jsou nepřípustné. Tím máme na mysli vnitřní i venkovní prostory. Jedinou výjimkou je samotný závod. Závodníci už jsou ale naučeni z předchozích světových pohárů a závodů. V podstatě jdou s rouškou do lodi a až v lodi, když si sednout na slide, tak si roušku sundají a odrazí se. Závod už jedou bez roušky. Když dojedou, tak si zase roušku nasadí. To se týká i předávání medailí, tam se může stát, že tu roušku někde utopí apod., my samozřejmě budeme mít roušky v záloze. To znamená. že roušky bude povinnost nosit i při těchto speciálních příležitostech. Samozřejmě výjimka je při stravě, tj. v jídelně. Tzn. čekám ve frontě s rouškou, naberu si jídlo s rouškou, jdu s rouškou a až u stolu si sednou a roušku odložím. Když zase vstávám od stolu, tak roušku nasadím.
  • Další opatření, které funguje uvnitř našeho areálu je to, že po dohodě se všemi stranami, tzn. se Světovou veslařskou federací, námi - Organizačním výborem a Českým veslařským svazem jako spolupořadatelem, jsme rozhodli, že akce bude bez diváků. Byť by to současná pravidla, která platí v České republice připouštěla, tak jsme z mnoha důvodů rozhodli takto. Nad rámec povinností ale budeme přenášet video-streamem všechny jízdy. Za normálních okolností bychom přenášeli a vysílali jenom finále a semifinále. Je to taková slabá náplast na rozervané srdce divákovo.
  • Odkaz na anglicky komentovaný stream bude jako běžně na worldrowing.com nebo .org v sekci video-streamů a tam je už každý zvyklý hledat, V sobotu, neděli, tzn. finále a semifinále bude přenášet i ČT Sport + bude link i na ceskeveslovani.cz.
  • Dále jsme se dohodli, že když tady nemohou být diváci, udělá se alespoň VIP stan, který bude mít zvláštní režim. Budou v něm platit obecná pravidla vládního usnesení. Prostor tedy bude hermeticky oddělený od vesnice. Nebude tam platit v plné míře jurisdikce roušek a PCR testů, nicméně budeme vyžadovat na účastnících setkání pravidla, která platí u nás v ČR. Tzn., že se prokáží vakcinací nebo budou mít potvrzení o tom, že prodělali Covid za posledních 180 dní a nebo si přinesou PCR anebo antigenní test. Samozřejmě budou všichni  účastníci VIP stanu nosit roušky, pochopitelně s výjimkou konzumace.   

Covid plán je dispozici pouze v anglické verzi, zde: https://www.rowingracice.com/images/2021wru23ch/2021_WRU23CH_Covid_V6_24_06_2021.pdf

Labe Arena Ústeckého kraje > Aktuality > Dušan Macháček, předseda Organizačního výboru vysvětluje základní covidová opatření pro MS U23 ve veslování - Račice 7. - 11. 7. 2021