D. Pokorný: Český svaz mentálně postižených sportovců se chce podílet na rozvoji Labe arény

12.8.2020

D. Pokorný: Český svaz mentálně postižených sportovců se chce podílet na rozvoji Labe arény

Račice, 12. srpna 2020

 

Sportovci s mentálním postižením si oblíbili areál Labe arény Ústeckého kraje. Na kanálu v Račicích již uspořádali řadu šampionátů a mají zájem o další spolupráci. O plánech Českého svazu mentálně postižených sportovců jsme si povídali s jeho předsedou Danielem Pokorným.

V čem je pro vás Labe aréna Ústeckého kraje výjimečná?

Ve dvou základních aspektech – poskytuje nám vše potřebné ze zázemí na jednom místě a potom také tím, že je okruh okolo račického kanálu mimo silniční provoz. Zajišťuje našim sportovcům bezpečí a nám možnost přizpůsobit trať během závodů tak, jak je pro nás a pro naše sportovce s mentálním postižením nezbytné.

Jaké významnější akce jste v Labe aréně v Račicích realizovali a jaké plánujete realizovat?

Pravidelně v Račicích organizujeme Mistrovství ČR v silniční cyklistice, a to od roku 1998. Výjimkou je samozřejmě letošní rok. Náš svaz v Labe aréně Račice organizoval již dvě Mistrovství světa v silniční cyklistice, a to v letech 2014 a 2016. V roce 2019 jsme zároveň s cyklistikou uspořádali i první ročník Mistrovství ČR ve veslování na trenažerech. Rádi bychom, aby naše spolupráce nadále pokračovala jako dosud. Máme zájem zde každoročně pořádat mistrovství ČR našeho svazu a chceme se ucházet i o organizaci dalších mezinárodních akcí – mistrovství světa, mistrovství Evropy – v rámci VIRTUS.

Jak vnímáte račický kanál v kontextu významných sportovních areálů v ČR?

V rámci České republiky a úrovně sportovišť bych areál Labe arény Ústeckého kraje srovnal se Sportovním centrem Nymburk. Myslím, že na této úrovni obstojí i v evropské konkurenci.

Český svaz mentálně postižených sportovců (dále jen „ČSMPS“) je sdružením samostatných sportovních oddílů, odborů, klubů a tělovýchovných jednot, případně dalších organizací a jednotlivců (dále jen oddílů), které zajišťuje tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost sociální skupiny sportovců s intelektovým postižením. Členy svazu jsou především mentálně postižení sportovci, jejich doprovodné osoby - bez rozdílu věku. Za sportovce s intelektovým postižením jsou pokládány osoby, které na základě pedagogicko-psychologického vyšetření, prokazujícího snížení rozumových schopností, jsou vzdělávány a vychovávány ve školách a zařízeních pro mentálně postižené - ZŠ praktické, ZŠ speciální, na ZŠ (integrace) ve speciálním vzdělávacím programu, praktické škole, odborném učilišti, ústavu sociální péče pro mentálně postižené či v jiném zařízení podobného typu. 
ČSMPS doposud pořádal v račické Labe aréně 21 Mistrovství České republiky a 2 Mistrovství světa v cyklistice pro intelektově znevýhodněné sportovce. Velkou výhodou pro pořádání těchto akcí je uzavřenost 5 kilometrového silničního oválu, kdy není třeba provádět uzavírky veřejných silnic. V roce 2019 ČSMPS v račické Labe aréně souběžně s MČR v silniční cyklistice pořádá i 1. ročník MČR ve veslování na trenažéru.

Co byste pro ještě větší komfort potřebovali v Labe aréně dovybudovat?

Abych areál mohl srovnat třeba s Nymburkem nebo Evropou i na úrovni vybavení, potom mi v Labe aréně chybí relaxační možnosti – od hřišť na fotbálek nebo volejbal pro odpoledne nebo třeba whirpool.

Proč jste se připojili k Memorandu o spolupráci a podpoře mezi Labe arénou Ústeckého kraje a sportovními svazy?

Jednak jsem chtěl svým podpisem Labe aréně vyjádřit svůj dík za dosavadní spolupráci a do budoucna avizovat zájem a podporu spolupodílet se na jejím rozvoji.

Co je pro vás v rámci svazu prioritní?

Předsedou Českého svazu mentálně postižených sportovců (ČSMPS) jsem od září 2019. Plánů a práce máme ve svazu mnoho. V poslední době vyvstává jako zásadní vyjasnění problémů ve financování sportu a vůbec organizace sportování, od zájemce o sport až po reprezentaci, a současně spolupráce napříč jednotlivými organizacemi a svazy – viz přechod pod Národní sportovní agenturu.

 

Labe Arena Ústeckého kraje > Aktuality > D. Pokorný: Český svaz mentálně postižených sportovců se chce podílet na rozvoji Labe arény