PhDr. Helena Hnilicová, PhD.

PhDr. Helena Hnilicová, PhD.

PhDr. Helena Hnilicová, PhD.

Odborný asistent Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

"Je potřeba celkově zvyšovat zdravotní gramotnost. Zdraví se totiž netvoří v nemocnicích ani v centrech sofistikované medicíny, ale vytváří a upevňuje se v našem každodenním životě."

O Imunitním centru:

Oceňuji především to, že vznikla iniciativa, která mám za cíl zlepšit zdravotní
kondici, odolnost a imunitu našeho národa. Je to velmi potřebné, také proto, že
náš systém péče o zdraví na to zaměřen, bohužel, není. Kvalitní léčení
nemocných je nesmírně důležité, zabraňuje předčasným úmrtím, ale je to,
obrazně řečeno, „hašení požáru“. Zdraví se totiž netvoří v nemocnicích ani
v centrech sofistikované medicíny, ale vytváří a upevňuje se v našem
každodenním životě. Proto je velmi důležité a dovolím si tvrdit, přímo klíčové,
jak se lidé v tomto ohledu chovají, co pro své vlastní zdraví dělají - anebo
naopak - nedělají. Na to je potřeba se zaměřit.

Vzory a „důležití druzí“ se v programech podpory zdraví velmi osvědčili. Lidé se rádi inspirují tím, co dělají známí a úspěšní lidé a napodobují je. Tento koncept byl úspěšně využit například v kampaních proti kouření.

Imunitní centrum by se mělo věnovat  osvětové kampani, podporující zdravou a vyváženou výživu a tažení proti obezitě. Naše čerstvá zkušenost s pandemii COVID 19 ukázala, jak je obezita pro zdraví nebezpečná a jak výrazně snižuje odolnost a imunitu vůči nemocem. Není náhodou, že odhadem dvě třetiny těch, kteří skončili s touto nemocí na JIP, byli obézní. Také by našemu fyzickému i psychickému zdraví prospělo pít podstatně méně alkoholu. I na to je potřeba se zaměřit a celkově zvyšovat zdravotní gramotnost. Z výzkumů víme, že česká populace obecně se chová ke svému zdraví rizikově, protože lidé podceňují zdravotní rizika související s nezdravou životosprávou.


O zdraví

Snažím se dodržovat rozumnou životosprávu, chodím denně 4-5 km pěšky a
dopřávám si dostatek spánku. Každý den večer udělám pár cviků, které se mi
osvědčily k posílení fyzické kondice. O víkendech většinou odpočívám, abych
„zregenerovala“. Během letní dovolené již 20 let jezdím k moři, kde kromě
standardního pobytu u moře, každý den intenzivně cvičíme pod vedením
profesionálních cvičitelek. To mohu doporučit, velmi to pomáhá pro zlepšení
fyzické zdatnosti i psychické pohody. Relaxuji pak při běžných činnostech: procházky v blízkém lese, čtení detektivek, výlety s rodinou do okolí; před pandemií setkání s přáteli v restauraci u dobré večeře, návštěva
koncertů, divadla apod.